Mivinyo's Road - Feels So Right

Samma arbete i en hel termin

Posted Feb. 7, 2016, 5:39 p.m. By mivinyo Tags: skola

På naturkunskapen just nu så ska vi jobba med en muntlig redovisning där vi sak vara två grupper och den ena gruppen ska prata om varför biobränsle och bioenergi är miljövänligt och den andra gruppen ska prata om varför vi har levt så länge utan att använda oss av dessa. Vi håller på att läda om hållbar utveckling och det verkar som att min lärare tycker att det är sjukt intressant eftersom att vi aldrig någonsin får jobba med något annat än just det. Jag förstår att detta är viktigt att göra oss uppmärksmama på men lite omväksling hade ju inte varit fel.