Mivinyo's Road - Feels So Right

Experthjälp

Posted Jan. 5, 2015, 6:25 p.m. By mivinyo

Om mindre än tre veckor så kommer vi att få besök utav ett företag som arbetar med svetsning i Falkenberg för att medverka i våran inventering. Det är nämligen så att vi har en hel del maskiner som inte varit i bruk och som bara dammat och istället för att låta dem samla på en massa dam, så hade vi tänkt att se vilka som går att rädda och vilka som bara ska tas bort, eller säljas bort. Det här kommer att ge oss både mer plats och så kommer vi att få lagade maskiner som kommer att kunna hjälpa oss med vårat arbete.